top of page

CERTIFIERINGAR & MEDLEMSKAP

sveriges byggindustrier.jpg

Sveriges Byggindustrier

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för 3.600 bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Organisationen verkar för att förbättra villkoren för deras medlemsföretag och bygg- och anläggningsbranschen i stort. 

Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden: attraktiva kollektivavtal, sund konkurrens, säkerhet och kompetensförsörjning.

byggmästarföreningen.jpg

Byggmästareföreningen

Stockholms Byggmästareförening är den lokala branschorganisationen för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholm. I regionen drivs branschfrågorna av Stockholms Byggmästareförening och arbetsgivarfrågorna handläggs av Sveriges Byggindustrier (BI) Öst. Byggmästareföreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. En annan viktig fråga är att göra byggbranschen mer attraktiv för kunder, medarbetare och allmänheten.

Namnlöst-5.jpg

Byggkeramikrådet

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av PlattsättningsEntreprenörers Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF. Syftet var att skapa en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom det snabbt växande byggkeramiska området. Idag är BKR den självklara auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum av hela ”Byggsverige” ansedda som riktlinjer för fackmässighet inom området.

Certifieringar & medlemskap: Klienter
bottom of page